Geen Boetes of naheffingen Wet DBA

Er is veel verwarring en commotie ontstaan omtrent de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) voor ZZP’ers.
Terugkomend op mijn Blog van begin dit jaar zijn er toch wel wat ontwikkelingen hierover.
Sinds 1 mei 2016 was de nieuwe wetgeving DBA van kracht die wat andere voorwaarden erop nahield over de arbeidsrelatie die opdrachtgever en opdrachtnemer zouden hebben.
Voorbij waren de dagen van de “eenvoudige” VAR verklaring en rechttoe rechtaan projectovereenkomsten.
Er begon een periode van veel onzekerheid over hoe je als opdrachtgever nou kon bewijzen dat het geen verkapte dienstbetrekking was. Dit kon deels bewezen worden door gebruik te maken van modelcontracten, maar dekte de lading nog niet volledig af.

Veel opdrachtgevers verkozen er zelfs voor om de ondersteuning van ZZP’ers te vermijden zodat ze niet het risico zouden lopen om naheffingen of boetes te ontvangen.

Eigenlijk sinds het in gebruik nemen van de nieuwe wetgeving werd er al snel duidelijk dat het in de praktijk uitvoeren ervan wat lastiger zou zijn.
Gelukkig is er door het kabinet uiteindelijk besloten om de wet niet te handhaven tot 1 januari 2018 en dat er verder onderzoek zou moeten worden gedaan.
Er was toen al uitgesproken door het kabinet dat in de nabije toekomst gekeken zou worden of de wet aangepast zou worden of volledig geschrapt zou worden.

De resultaten van het ambtelijk onderzoek zijn inmiddels bekend en zullen meegenomen worden in het formatieproces. Het is dus aan het nieuwe kabinet om hier een keuze in te maken. Tot die tijd is de opschorting van de handhaving van de wet verlengd tot in ieder geval 1 januari 2020 en zal er gewerkt worden aan een nieuwe wet voor ZZP’ers.

Het helemaal afschaffen van het handhaven betekent echter wel vrij spel voor “valsspelers” die op listige wijze gebruik maken van goedkope arbeidskrachten. Er zal daarom vanaf 1 juli dit jaar iets strenger worden opgetreden. En zal de opdrachtgevers groep aangepakt worden die geen trek hebben in de lasten van premies en belastingen, maar wel personeel inzetten.

Wanneer de belastingdienst kan bewijzen dat er sprake is van opzettelijk en evidente schijnzelfstandigheid dan kan de huidige wet gehandhaafd worden door bijvoorbeeld boetes uit te delen.

Kortom er is nu wat meer ademruimte voor opdrachtgevers, maar echt concreet en duidelijk is het allemaal nog niet.

Heb je zelf ervaring met het inhuren van ZZP’ers of ben je een ZZP’er die al tegen de muur van regeltjes is aangelopen, dan horen wij graag je verhaal hoe je hiermee bent omgegaan!

-Justus Pelsmaeker

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/wet-deregulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba )